Friday, 29 April 2011

Family footwearDum som jeg er abonnerer jeg på Zaras nyhetsbrev, noe som vanligvis resulterer i en masse innkjøp jeg ikke har råd til. Heldigvis er det få ting som er så ille at det ikke er godt for noe, og her om dagen fant jeg disse nusselige (ja tenk) kampanjebildene i innboksen min. På mystisk vis gjorde de dagen litt bedre.

***

I stupidly subscribe to Zara's newsletter, which usually results in a load of purchases I can't afford. Luckily, few things are so bad that they're not good for anyhing ... the other day, I opened my inbox to find these adorable campaign pictures. They mysteriously made the day a bit better.

credits to www.zara.com

The Deathly HallowsSO EXCITED!!

video © Warner Brothers

Thursday, 28 April 2011

Easter 1 - 0 other holidaysDet er få ting som er finare enn å flyge på ein dag med klar himmel og fin utsikt. Særskild om ein er på veg heim til Noreg, og i alle fall om ein er på veg heim i samband med påskeferien. Norsk påske-fering er så herleg fullpakka av tilfeldige tradisjonar ... tradisjonar som handlar meir om appelsin og kvikk-lunsj enn om påska sitt eigentlege budskap.

I år var eg ikkje heime til påske. Faktisk vart det meste av påska tilbrakt på eit teppe i bakgarden, i bikini og med solfaktor 30 parat. Det er ikkje vanleg å gjera like mykje utav påska her i landet, men det vart no lammelår og påskeegg likevel.

Påskeegga på biletet er laga av eit Tyskt selskap og er så vakre at eg har ei heil samling.

PS: Dei "andre høgtidene" nemnt i innleggstittelen ekskluderar Jula. Sjølvsagt.

***

There are few things as nice as flying on a day with clear sky and wonderful views. Especially if you're on your way home to Norway and definitely if you're on your way home for the Easter break. Norwegian Easter-celebrations are so delightfully packed with random traditions ... traditions that has more to do with oranges and specific chocolate-bars than the actual religious event.

I didn't get to go home for Easter this year. In fact, most of it was spent on a blanket in the back yard, in a bikini and with the sun-lotion at the ready. It doesn't seem quite as common to make a big deal out of Easter in this country, but we had our lamb-leg meal and easter eggs anyway.

The Easter eggs in the photo are made by a German company, and they're so pretty that I've got a whole collection.

PS: the "other holidays" referred to in the post-title excludes Christmas. Obviously.

Monday, 25 April 2011

A fresh startVåren er her, med lengre dagar og nye moglegheiter. Etter å ha ført bloggen Murcus i snart to år, kjenner eg behovet for ei ny retning. Det tidlegare innhaldet har vore høgst tilfeldig og rotete og eg siktar på ein meir minimalistisk stil og eit smalare formål med denne namnlause sida. Her vert det kortare innlegg med bileter og ting som på ein eller annan måte inspirerar meg eller representerar ein god følelse, ei fin stemning, eit godt minne, noko morosamt eller liknande. Eg kjem framleis til å skriva ein del, men heldigvis vert det færre skildringar av kva eg åt til middag og kva eg gjorde i går, etc. Det vert ikkje nokon "high-frequency" blogg med sju innlegg for dag (som i alle tilfelle ville ha vore irriterande) ... innlegga vil koma etterkvart som fine bileter dukkar opp litt etter litt.

Inspirert av mi gode venninde Trine, har eg bestemt meg for å heidra nynorsken litt også. Det vert nok ikkje nynorsk i alle innlegg men som passiv nynorsk-forkjempar kjenner eg at eg ikkje kan la dette vakre målet bleikne i mitt eige kunnskaps-spekter.

Eg vonar at gamle venar tykkjer endringa er ei god ei, og at nye lesarar òg kan fatte interesse.***

Spring is here, with longer days and new opportunities. After having kept the blog Murcus for almost two years, I feel the need for a change of direction. Previous contents have been highly random and messy and I aim for more simplicity in style and objective of this nameless site. There will be shorter posts with photos and things that in some way inspire me or represent a good feeling or memory, a nice mood, something funny or similar. I will still be writing a fair share, but luckily there will be less descriptions of what I ate for dinner or what I did yesterday etc. It won't be a "high-frequency"-blog with seven posts a day (which would be annoying anyway) ... things will be posted as nice photos comes to my attention every now and then.

I hope that old friends find the change for the better, and that new readers can take interest too.

...

Follow my blog with bloglovin

Sunday, 17 April 2011

...

Dette første innlegget eksisterar kun av tekniske grunnar.
This first post exists for technical reasons only.